น้องเพ็นต์ เด็กพิเศษของเรามารับถุงยังชีพด้วยตัวเองเพราะคุณพ่อผ่าตัดนิ่วและคุณแม่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง