น้องธนาคม จ.ร้อยเอ็ด ได้รับของแล้วครับขอขอบคุณท่านนายกสมาคมฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน