นิตยสารสภาคนพิการ (DTH Magazine) ฉบับที่ 10 “Career (การจ้างงานคนพิการ)”

นิตยสารสภาคนพิการ (DTH Magazine) ฉบับที่ 10 “Career (การจ้างงานคนพิการ)”

– Infographic: มารู้จักการจ้างงานมาตรา 33 และ 35 กันเถอะ และ หากจ้างคนพิการสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง- Interview: ทรู คอร์ปอเรชั่น, กรุงไทยธุรกิจบริการ และคนพิการอาชีพต่างๆ ที่ได้รับการจ้างงานตามมาตรา 33 และ 35อ่านฉบับที่ 10 และฉบับอื่นย้อนหลัง ในรูปแบบ PDF และ Word ได้ที่ https://bit.ly/2YvG76l