นิตยสารสภาคนพิการ (DTH Magazine) ฉบับที่ 11: COVID-19

นิตยสารสภาคนพิการ (DTH Magazine) ฉบับที่ 11: COVID-19

– Interview: ผู้นำคนพิการทุกประเภทกับผลกระทบและข้อเสนอต่อวิกฤตโควิด-19
– Scoop: ย้อนดูมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูจากภาครัฐในช่วงโควิด-19
– Infographic: ข้อเสนอการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-19 ตามมติสมัชชาคนพิการแห่งชาติ

อ่านฉบับที่ 11 และฉบับอื่นย้อนหลัง ในรูปแบบ PDF และ Word ได้ที่ https://bit.ly/2YvG76l