นิตยสารต่างประเทศเผยภาพ การเว้นระยะทางสังคม (social distancing) ของคนไทยในช่วงโควิด-19 ระบาด ชี้ 80 % คนไทยเข้าใจและปรับตัวได้ดี

นิตยสารต่างประเทศเผยภาพ การเว้นระยะทางสังคม (social distancing) ของคนไทยในช่วงโควิด-19 ระบาด ชี้ 80 % คนไทยเข้าใจและปรับตัวได้ดี

อีกหนึ่งเรื่องชวนยิ้มในยามวิกฤติ เมื่อสื่อนอกเสนอความน่ารักของคนไทย ในการปรับตัว ในช่วงโควิดระบาด

ที่มา
https://www.facebook.com/634784363349240/posts/1975502669277396/?d=n