นำเสนอ..😃😃 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ👌👌🍎

นำเสนอ..😃😃 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ👌👌🍎

นำเสนอ..😃😃 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ👌👌🍎

Posted by สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย on Friday, 17 July 2020