นายสมพาศ นิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์

นายสมพาศ นิลพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์

รองผู้อำนวยการกองสลากกินแบ่งพูดคุยกลับผู้นำคนพิการเรื่องมติคณะกองสลาก