นายรณสิงห์ รือเรือง 😀😀 นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา งานละคร,ดนตรี,และศิลปะบำบัด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่

นายรณสิงห์ รือเรือง 😀😀 นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา งานละคร,ดนตรี,และศิลปะบำบัด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่

 จะมาพูด
ในหัวข้อ เสริมสร้างกำลังใจกับการดูแลสภาพจิตใจในช่วงสถานการณ์การระบาด (COVID-19) ในอนาคต
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 19.00 น. ผ่านเ

แอปพลิเคชั่น Zoom 🚀🚀
รัมชมไลฟ์สดได้ที่เพจสมาคมฯ🎉🎉