นายพชร อนันตศิลป์ ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ชี้แจงให้คนพิการรับทราบเรื่องสลากกินแบ่ง