นายน์โชว์มายากลกับเพื่อนๆ งานวันอนุรักษ์รักษาคูคลอง แสนแสบ

นายน์โชว์มายากลกับเพื่อนๆ งานวันอนุรักษ์รักษาคูคลอง แสนแสบ

20 กันยายน 256 ที่ตลาดน้ำขวัญเรียมเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำของประเทศ