นายน์เล่นมายากลให้แม่บ้านดูเพื่อความบันเทิงระหว่างการอบรมสอบมาตรฐานวิชาแม่บ้านทำความสะอาด

นายน์เล่นมายากลให้แม่บ้านดูเพื่อความบันเทิงระหว่างการอบรมสอบมาตรฐานวิชาแม่บ้านทำความสะอาด

https://www.youtube.com/watch?v=hbJLCQf1hUQ&feature=youtu.be