นายน์เต้นโชว์ให้คุณรัถยา ธราธารกุลวัฒนาบริษัทกลุ่มไอซินขอเข้าพบคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

นายน์เต้นโชว์ให้คุณรัถยา ธราธารกุลวัฒนาบริษัทกลุ่มไอซินขอเข้าพบคุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล

เพื่อสอบถามเรื่องการจ้างงานมาตรา 33 และ 35 ที่สมาคมโดยการแนะนำของคุณอาทิตยาบริษัทอ๊าร์ท- เสรีนา
ขอขอบคุณที่มาเยี่ยม เยือนสมาคมและเป็นสื่อกลางในการหางานให้น้องๆ สติปัญญามีงานทำประมาณ30คน