นายน์ทำบุญวันเกิดกับหลวงพี่ชด!!!!

นายน์ทำบุญวันเกิดกับหลวงพี่ชด!!!!

ท่านเมตตา กับเด็กพิเศษมาก
ดูแลมาตั้งแต่เด็กให้กำลังใจ
ให้พรให้คำสอนคุยเล่นสนุกสนาน
ให้ความหวัง มีกำลังใจต่อสู้เลี้ยงดู
จนมาถึงทุกวันนี้ เติบโตเป็นหนุ่ม
วัยรุ่นแล้ว……