นายก สุชาติ วอนลุงตู่ จ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง เด็กคนชราผู้สูงอายุพิการ ทุกคน นะครับ นายก ลุงตู่