นายกสมาคมและกรรมการแสดงความยินดีเปิดร้านกาแฟชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาสมุทรปราการตามมาตรา35