นครพนม(ธาตุพนม) ได้รับหนังสือแล้วคะ ได้ออกแจกสิ่งของ หน้ากากอนามัยพร้อมเจลล้างมือให้แก่สมาชิก

นครพนม(ธาตุพนม) ได้รับหนังสือแล้วคะ ได้ออกแจกสิ่งของ หน้ากากอนามัยพร้อมเจลล้างมือให้แก่สมาชิก

ต.ดอนนางหงส์
ต.นาถ่อน
ต.นาขาม(อ.เรณูนคร)
ต.หนองยางชิ้น(เรณูนคร)
ต.กุดชิม
ต.น้ำก่ำ
ต.แสนพัน