ธุรกิจการให้บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส

ธุรกิจการให้บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส

ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส อย่างสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาดในช่วงนี้ มีหนึ่งธุรกิจที่ได้อานิสงส์ นั่นคือ ธุรกิจการให้บริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อไวรัส โดยตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ยอดรับบริการเพิ่มขึ้นถึง 30% โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99