ท่านนายกนำทีมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริม

ท่านนายกนำทีมประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริม

แสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 63 ณโรงแรม pattaya discovery beach hotel ชลบุรี