ทุกชมรมทั่วประเทศตอนนี้ขอให้ ขยันออกงานบูธทุกงาน ขอให้มีคนพิการมีส่วนร่วมทุกงาน ทุกจังหวัดให้ได้ตามเป้าหมาย