ทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Owat Maid

ทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Owat Maid

#ขอบคุณ
บริษัท Owat Maid
คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ผู้บริหารบริษัท Owat Maid
และ ทีมงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส เพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆในช่วงโควิด19
ให้กับ
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ทำให้มั่นใจว่า ในพื้นที่ เป็นที่ปลอดภัย จากเชื้อโรค และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้ามาติดต่อกับสมาคมฯ