#ทิววาดรูปให้พี่นายน์ นายวัชรพล ดอชนะ (ทิว)ศิลปินจาก Art Story By Autistic Thai มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ถ่ายรูปใส่โทรศัพท์มือถือใช้เวลาแค่แป๊บเดียว เหมือนตัวจริงมาก ลงสีได้สวยงาม

#ทิววาดรูปให้พี่นายน์ นายวัชรพล ดอชนะ (ทิว)ศิลปินจาก Art Story By Autistic Thai มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ถ่ายรูปใส่โทรศัพท์มือถือใช้เวลาแค่แป๊บเดียว เหมือนตัวจริงมาก ลงสีได้สวยงาม

ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้แนวคิด “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”ระหว่างวันที่ 28 – 31กรกฎาคม 2563เวลา10.00 – 18.00 น. ณ บริเวณท้องสนามหลว