ทำทาน ให้เด็ก เป็นทุนการศึกษา ไม่ใช่แค่สร้างภาพ แต่ต้องแสดงออกว่า เราทำทานให้บุญคนนั้นจริงๆๆๆ