ทานข้าวนอกบ้าน มื้อแรก!!! เกือบสองเดือนที่เก็บตัวอยู่บ้าน!

ทานข้าวนอกบ้าน มื้อแรก!!! เกือบสองเดือนที่เก็บตัวอยู่บ้าน!

นั่งคนละโต๊ะ กินคนละจาน
ทานคนละมุม ไม่สุมหัวกัน
ปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
การเว้นระยะห่างทางสังคม