ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง คุณวิกัญญา อภิเวชาสิริ ที่ได้มอบเครื่องออกกำลังกายให้กับทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเเห่งประเทศไทย

ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง คุณวิกัญญา อภิเวชาสิริ ที่ได้มอบเครื่องออกกำลังกายให้กับทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเเห่งประเทศไทย