ทางชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ในชุมชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบสิ่งของถุงยังชีพอุปโภค บริโภคพร้อมเมสและเจลล้างมือให้แก่สมาชิกของชมรมฯ …

ทางชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดภูเก็ต ได้ลงพื้นที่ในชุมชนจังหวัดภูเก็ตเพื่อมอบสิ่งของถุงยังชีพอุปโภค บริโภคพร้อมเมสและเจลล้างมือให้แก่สมาชิกของชมรมฯ …

ทางชมรมขอขอบคุณทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ🙏🙏🙏
พร้อมคำขอบคุณจากสมาชิกบางส่วนค่ะ
1.ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และคุณซิ้มที่ได้นำถุงชูชีพมาแจกให้เด็กพิการและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
2.ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และคุณซิ้มที่ได้นำถุงยังชีพ แมส เจลแอลกอฮอล์มาแจกให้เด็กพิการและผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จริงๆค่ะ
3.ึขอขอบคุณทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสตืปัญญาโดยคุณซิ้ม ที่ได้นำถุงยังชิพมาแจกจ่ายหัยถึงบ้านเลย ดีใจและมีกำลังใจ. มากที่ได้รับการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระกหัยกะผู้ปกครองและผู้ดูแล ขอบคุณค่ะ
3. ขอขอบคุณน้องซิ้มและสมาคมชมรมผู้ปกครองที่เอาถุงยังชีพมาให้นะคะ
4.ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และคุณซิ้มที่นำถุงยังชีพมาให้พอด่านเปิดก็รีบเอามาให้เลยขอขอบคุณจากใจคะ
5.ขอบคุณสมาคมชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญาและซิ้มที่นำถุงยังชีพและแมสกับเจลแอลกอฮอล์มาแจกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้พิการ​ ขอขอบคุณมากๆคะ
6.น้อง@CEO10180ณัจฉรียา ขอขอบคุณน้องซิ้มและสมาคมชมรมผู้ปกครอง
ที่เอาถุงยังชีพมาให้ครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับ
7.ขอขอบคุณสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และพี่ซิ้มที่ได้นำถุงยังชีพ แมส เจลแอลกอฮอล์มาแจกให้เด็กพิการและผู้ปกครองน่ะค่ะ ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ 🙏❤️🙏
8. ขอบคุณครูซิ้มและสมาคมผู้ปกครองผู้พิการสติปัญญาแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับที่ได้มามอบถุงยังชีพและหน้ากากผ้ากับเจลล้างมือแอกอฮอลล์ให้กับเราในวันนี้ค่ะ..ขอบคุณอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 🥰
9.ขอบคุณสมาคมชมรมผู้ปกครองทางสติปัญญา และ พี่ซิ้ม ที่นำถุงยังชีพ แมว เจลล้างมือ มาให้นะคะ