#ถึงงานยุ่งแต่เราก็มีความสุข ในสำนักงานวันนี้เจ้าหน้าที่ ช่วยกันแจกจ่ายลอตเตอรี่ ภายนอกสมาคมวันนี้จัดงานสันทนาการที่สนาม ไทยญี่ปุ่นดินแดง

#ถึงงานยุ่งแต่เราก็มีความสุข ในสำนักงานวันนี้เจ้าหน้าที่ ช่วยกันแจกจ่ายลอตเตอรี่ ภายนอกสมาคมวันนี้จัดงานสันทนาการที่สนาม ไทยญี่ปุ่นดินแดง