ต้องขอบคุณท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และคณะกรรมการบริหารทุกท่านและผู้ใจบุญที่ติดตามสมทบบุญช่วยคนพิการกับชมรมฯนะค่ะ ขอทุกท่านจงรับส่วนบุญส่วนกุศลทุกท่านเทอญ

ต้องขอบคุณท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และคณะกรรมการบริหารทุกท่านและผู้ใจบุญที่ติดตามสมทบบุญช่วยคนพิการกับชมรมฯนะค่ะ ขอทุกท่านจงรับส่วนบุญส่วนกุศลทุกท่านเทอญ