ต้องการคอมพิวเตอร์มือสองจำนวนมาก กุ้ง 092-667-1442📺📺📺

ต้องการคอมพิวเตอร์มือสองจำนวนมาก กุ้ง 092-667-1442📺📺📺

ธนาคารหรือหน่วยงานไหนที่มีคอมพิวเตอร์มือสองแล้วไม่ได้ใช้ส่งมอบให้กับสมาคมสติปัญญาเพื่อที่มาพัฒนาให้กับน้องเหล่านี้ต่อไป📡📡📡
KKP มอบคอมพิวเตอร์มือสอง เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็กผู้พิการทางสติปัญญา
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนางวิไล แวดวงธรรม ที่ปรึกษา สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และนายสุชาติ วรชวาลวณิช หัวหน้าฝ่าย IT Service Delivery เป็นผู้แทนมอบคอมพิวเตอร์มือสอง จำนวน 25 ชุด ให้แก่นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้แก่กลุ่มเด็กผู้พิการทางสติปัญญาและการเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรจิตอาสาของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562
ที่มาข่าว : https://bank.kkpfg.com/en/news-activities/2019050252708