“.. ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดฯ จนตอนนี้ วิกฤตหาย คนทั่วไปได้ 5,000 บาทกันไปแล้ว จนผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ถึงขั้นกลับมาเปิดห้าง คนเดินเที่ยวกันแล้ว แต่คนพิการยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทเลย”

“.. ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดฯ จนตอนนี้ วิกฤตหาย คนทั่วไปได้ 5,000 บาทกันไปแล้ว จนผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ถึงขั้นกลับมาเปิดห้าง คนเดินเที่ยวกันแล้ว แต่คนพิการยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทเลย”

https://news.thaipbs.or.th/content/292652

เสียงจากคนพิการ วอนรัฐบาล เร่งจ่ายเงิน 1,000 บาท ช่วยช่วงโควิด หลัง รบ.จ่าย 5,000 บาท ให้ปชช.ทั่วไปแล้ว พบ sms เตือนเงินเข้าระบบ แต่พอกดจริงพบเงินหาย / ด้าน ก.คลัง ส่งหนังสือแจัง จะรีบดำเนินการ แต่ไม่ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน

ตอนนี้…ได้รับร้องเรียนจากผู้พิการหลายคนว่าขณะนี้ เงินช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด ที่รัฐบาลจะเยียวยาให้คนละ 1,000 บาท ขณะนี้ยังไม่ได้รับเข้าบัญชี และไม่แน่ใจว่า ติดขัดปัญหาจากส่วนใด ซึ่งกลุ่มผู้พิการ มีทั้งกลุ่มพิการทางสายตา, พิการทางการได้ยิน,พิการทางการเคลื่อนไหว และ พิการทางสติปัญญา

ผู้พิการทางสายตาคนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากเห็นว่า ขณะกลุ่มอื่นๆ ที่รัฐบาลประกาศช่วยเหลือ เช่น เงินเยียวยา 5,000 บาท ก็ได้รับกันจำนวนมากแล้ว แต่กลุ่มผู้พิการอีกประมาณ 2 ล้านคน ที่มีบัตรคนพิการ ยังไม่มีใครได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ จากเดิมที่ติดตามข้อมูลข่าว รัฐบอกว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีได้ในช่วงเดือนเมษายน หรื พฤษภาคม แต่เงินคนพิการซึ่งปกติจะได้รับช่วงต้นเดือน หรือ กลางเดือน ปรากฏว่าเงินส่วนนี้ยังไม่มีเข้าบัญชี แม้ผู้พิการหลายคนมีอาชีพ แต่ก็มีรายได้ไม่มากนัก หากมีเงินส่วนนี้จากรัฐช่วยเหลือเพิ่ม ก็จะช่วยได้มากในช่วงสถานการณ์โควิดเช่นนี้

*********

ผู้พิการอีกคนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลว่า เงินเยียวยาโควิด 1,000 บาท แม้จะไม่มากเท่ากับเงินช่วยเหลือประชาชนทั่วไป 5,000 บาท ที่ได้รับต่อเนื่อง 3เดือน แต่เงิน 1,000 บาท ที่ผู้พิการจะได้รับครั้งเดียวก็มีความสำคัญ และไม่เกี่ยวกับเงินเบี้ยคนพิการที่ได้รับเดือนละ 800 บาท ซึ่งในช่วงปกติการใช้ชีวิตของผู้พิการก็แตกต่างจากคนทั่วไปอยู่แล้ว โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตา ที่นอกจากจากระบบโครงสร้างพื้นฐานในการใช้ชีวิต ไม่เอื้อให้สะดวกต่อการเดินทางมากนัก การรับรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโควิดฯ ยังไม่ชัดเจน จึงขอวิงวอนใหรัฐให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้พิการทุกๆ กลุ่มด้วย เพราะเท่าที่สอบถามกับผู้พิการกลุ่มอื่น ก็ยังไม่มีใครได้รับเงินช่วยเหลือช่วงโควิด 1,000 บาท

*************

ผู้พิการอีกหลายคน ยังให้ข้อมูลว่า ได้รับ sms แจ้งเตือนเงินเข้าบัญชี 1,800 บาท เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา แต่เมื่อไปกด ATM พบว่า มีเงิน 800 บาท เท่านั้น แต่ไม่ทราบว่า เงิน 1,000 หายไปไหน และไม่ทราบว่าต้องไปสอบถามกับใคร ซึ่งเงิน 800 บาท เป็นในส่วนเบี้ยยังชีพที่ได้รับปกติทุกเดือนอยู่แล้ว แต่ 1,000 บาท ที่หายไปทั้งๆ ที่มี SMS แจ้งเตือน ไม่แน่ใจว่า เป็นเพราะระบบผิดพลาดหรือเกิดอะไรขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้พิการ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 เห็นชอบเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการ เฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2.03 ล้านคน คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง จากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนคุณภาพชีวิตคนพิการ (กองทุนฯ) ภายในกรอบวงเงิน จำนวน 2,027.46 ล้านบาท

และต่อมาวันที่ 29 เม.ย.63 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แถลงว่า มาตรการเยียวยานี้ จะให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการประมาณ 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท เป็นการจ่ายครั้งเดียว โดยใช้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อเร่งจ่ายเงินให้คนพิการโดยเร็ว และคนพิการไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ

ขณะที่วันที่ 6 พ.ค.63 นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ไปร่วมแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลว่า การจ่ายเงิน 1,000 บาท เยียวยาความเดือดร้อนของผู้พิการ 2 ล้านคน ทาง พม. อยู่ระหว่างประสานงานกับกระทรวงการคลัง เพื่อให้จ่ายเงินเข้าบัญชีผู้พิการซึ่งคาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาในเดือนพฤษภาคมนี้

******************

ล่าสุดวันนี้ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ มีหนังสือจากกรมบัญชีกลาง ลงนามโดย นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง แจ้งให้ทราบถึงผลการเดินทางไปติดตามเรื่องเร่งรัดให้จ่ายเงิน 1,000 บาท ให้กลุ่มผู้พิการว่า ทางกรมฯ จะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการ ตามบัญชีธนาคาร ที่เคยรับเบี้ยคนพิการโดยเร็วต่อไป ซึ่งการที่กรมบัญชีกลางส่งหนังสือมาชี้แจงแบบนี้ ก็ทำยังไม่เกิดความชัดเจนว่า กลุ่มผู้พิการจะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้เมื่อใด

“เรื่องนี้คุยกันตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดฯ จนตอนนี้ วิกฤตหาย คนทั่วไปได้ 5,000 บาทกันไปแล้ว จนผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ถึงขั้นกลับมาเปิดห้าง คนเดินเที่ยวกันแล้ว แต่คนพิการยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทเลย” นายสุชาติ กล่าว