ตัวแทนผู้พิการเรียกร้องจ่าย5,000บาทเยียวยา‘โควิด’เท่าประชาชนทั่วไป ชี้พันเดียวไม่พอ

ตัวแทนผู้พิการเรียกร้องจ่าย5,000บาทเยียวยา‘โควิด’เท่าประชาชนทั่วไป ชี้พันเดียวไม่พอ

วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 22.54 น. ข่าว นสพ แนวหน้า

ลงชื่อสนับสนุน
https://bit.ly/3aO8cvQ

2 พ.ค. 2563 นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เปิดหัวข้อรณรงค์ “หยุดทิ้งคนพิการไว้ข้างหลัง ขอเงินเยียวยาโควิด 5 พันบาท ให้คนพิการ ด่วน!” ผ่านทางเว็บไซต์ Change.org เรียกร้องต่อกระทรวงการคลัง โดยระบุว่า คนพิการรอไม่ได้แล้ว ขอให้รัฐเร่งเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครอบครัวของคุณส้ม (ชื่อสมมติ) มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน มีลูก 3 คน พิการ 2 แฟนทำงานคนเดียวได้เงินเดือนละ 8 พันบาท แม่ของน้องต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลน้อง

ที่น่าเศร้าก็คือ น้องที่อาการหนักที่สุดมีอาการชักเกร็งตั้งแต่แรกเกิด ตอนนี้ต้องป้อนอาหารน้องทางสายยาง พักหลัง วันหนึ่งน้องมีอาการชักถึงวันละเกือบยี่สิบครั้ง สงสารน้องทุกครั้ง เพราะอาการชักแต่ละครั้งทำให้สมองน้องตายไปทีละนิด ทีละนิด หมอมาสั่งปรับยาให้ใหม่ เม็ดละ 90 บาทที่เบิกตามสิทธิรักษาไม่ได้ เงินที่มีอยู่ก็ไม่พอจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ หรือแม้แต่ค่าเดินทางพาน้องไปรพ. — นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคนพิการที่เข้าไม่ถึงเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามนโยบายของรัฐ #เราไม่ทิ้งกัน

มีอีกหลายครอบครัวที่กำลังประสบปัญหานี้ เพราะเป็นกลุ่มคนพิการที่ตกหล่นไม่เข้าเกณฑ์ เช่น กลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากที่ค้าสลากจริง แต่ไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบโควตาของรัฐบาล หรือกลุ่มหมอนวดพิการที่มีชื่ออยู่ในมาตรา 33 ของกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ปัจจุบันไม่สามารถประกอบอาชีพนวดได้แล้ว ไปจนถึงครอบครัวและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องดูแลเด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ฯลฯ

นับรวมแล้วมีคนพิการตกหล่นที่ยังรอรับความช่วยเหลือถึง 2 ล้านคน! ด้วยความที่หลักเกณฑ์ขอรับเงิน 5,000 บาทนี้ มีความยุ่งยาก มีรายละเอียดมาก และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดที่จะส่งผลทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงเข้าไม่ถึง แม้ว่าล่าสุด ครม.จะเพิ่งจะอนุมัติเงินเยียวยาช่วงโควิด-19 แบบครั้งเดียวจบเบ็ดเสร็จ 1,000 บาท ให้กับคนพิการจำนวน 2 ล้านคน แต่เงินจำนวนนี้แทบไม่เพียบพอกับภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน

ผมในฐานะของตัวเเทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จึงอยากวอนร้องขอให้กระทรวงการคลังเร่งดำเนินการ : 1.ปรับเกณฑ์การคัดกรองให้ประชาชนทุกคนทุกลุ่มได้เข้าถึงมาตรการช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด ต้องสร้างหลักประกันให้คนพิการสามารถเข้าถึงมาตรการดังกล่าวได้โดยสะดวกเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่คนพิการทุกคนรายละ 5,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน (คนพิการ 2 ล้านคน งบประมาณ 30,000 ล้านบาท)

2.ขอให้รัฐบาลสร้างหลักการในการดูแลคนกลุ่มคนพิการ ทั้งในมาตรการโควิด-19 ระยะที่ 3 รวมถึงทั้ง 3 ฉบับ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนหน้า สะดวก รวดเร็ว ต่อเนื่อง ทั่วถึง และโปร่งใส 3.ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยลดค่าไฟฟ้า 3 เดือนให้แก่คนพิการทุกครัวเรือน ทั้งกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีมิเตอร์ไฟขนาดไม่เกิน 5 แอมป์และเกิน 5 แอมป์ หากใช้ไม่เกิน 3,000 หน่วย ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี และ 4.ขอให้รัฐบาลออกมาตรการให้คนพิการสามารถรับเบี้ยความพิการล่วงหน้าได้จำนวน 10 เดือนตามความสมัครใจ ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงชื่อสนับสนุนในแคมเปญนี้ ช่วยกันเร่งรัดให้คนพิการได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณเรื่องจาก https://www.change.org/p/%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%…