ตลอดสามวัน ชุ่มฉ่ำไปด้วยรอยยิ้ม

ตลอดสามวัน ชุ่มฉ่ำไปด้วยรอยยิ้ม

รอยยิ้ม พี่พิมพ์ใจ
รอยยิ้มเป็นจุดเริ่มต้น
ของความรักที่เรา
มอบให้แก่กัน

เสียงหัวเราะแสนสุขใจ
ปราชญ์ชาวจีนกล่าวว่า
เวลาที่เราหัวเราะ
คนทั้งโลกจะหัวเราะกับเรา
เวลาที่เราร้องไห้
เราจะร้องไห้คนเดียว

สีสันงานภาวะผู้นำ!!!!
ประทับใจมิรู้ลืม……