ตรวจเอกสารและคัดกรองคนพิการต่อสัญญาจ้างงานมาตรา 33 ของ บริษัทรักษาความปลอดภัยและบริการ สยาม จำกัด