ดีใจเจอเพื่อนที่สนามบินเชียงใหม่ เล็ก(ชมนาถ)กำลังจะไปทอดกฐิน ที่อำเภอเชียงดาวเลยได้ร่วมฝาก ไปทำบุญด้วย!!!สาธุ

ดีใจเจอเพื่อนที่สนามบินเชียงใหม่ เล็ก(ชมนาถ)กำลังจะไปทอดกฐิน ที่อำเภอเชียงดาวเลยได้ร่วมฝาก ไปทำบุญด้วย!!!สาธุ