ดนตรีสร้างกำลังใจจากน้องช่อแก้วกับเพลงสวัสดีปีใหม่