ช่วยแสดงความคิดเห็น!!! การจัดงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่โรงแรมใบหยกเป็นอย่างไรบ้าง??เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป…

ช่วยแสดงความคิดเห็น!!! การจัดงานสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่โรงแรมใบหยกเป็นอย่างไรบ้าง??เพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขต่อไป…

“คนพิการร่วมใจ ช่วยชาติ ผ่านวิกฤตโควิด-19”
วันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม BAIYOKE SKY กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
สามารถอ่านและดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ทางการได้ที่
LINK: https://sites.google.com/view/dth-na2019/
ขอบคุณภาพจากนายจักรวาล เพิ่มทรัพย์ ทีมงานสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย