ช่วยเหลือ “หญิงคนพิการ” ตัวอย่างคนสู้ชีวิต จ.อุบลราชธานี