ช่วยกันทำมาหากิน!!! นายน์มาเต้นโชว์มายากลและ ร้องเพลงให้แม่บ้านอบรมมาตรฐาน ได้รับความสนุกสนาน