ชมรมฯนครสวรรค์(สี่แคว)ประมวลภาพการจัดตั้งสำนักงานชมรมพร้อมจัดกิจกรรมดนตรีและศิลปะ