ชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญา

ชมรมผู้ปกครองผู้พิการทางสติปัญญา

กระบี่ อ่าวลึก นำเสนอโครงการ การส่งเสริมสุขภาพด้วยธาราบำบัด กับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน (สปสช.)โดยท่านนายกศิลาใสยิด เป็นประธาน เบื้องต้นคณะกรรมการ พิจารณา อนุมัติ โดยหลักการ ให้ปรับแก้ไข ตัวโครงการเล็กน้อยครับ