ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดสระบุรี

ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญาจังหวัดสระบุรี

ได้รับเงินจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยจำนวน 5,000 บาทนำไปแจกจายหน้ากากอนามัยและเจลให้สมาชิกเพื่อความสะอาดและปลอดภัยของสมาชิกในชมรมทุกท่าน โดยท่านประธานออกแจกจ่ายด้วยตัวเอง