ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษรับการตรวจมาตรฐานวันนี้ค่ะ..🤗🤗🤗🙋