ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเชียงใหม่เชิญสุชาตินายกสมาคมนัดพูดคุยจ้างงานม.33ผ่านเสียงโทรศัพท์