ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดมหาสารคามร่วมกิจกรรมเปิดบูธขายสินค้า​ จากครอบครัวคนพิการ​สมาชิกของชมรมฯ​ ในตลาดชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคามค่ะ

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดมหาสารคามร่วมกิจกรรมเปิดบูธขายสินค้า​ จากครอบครัวคนพิการ​สมาชิกของชมรมฯ​ ในตลาดชุมชนแห่งใหม่ของจังหวัดมหาสารคามค่ะ