ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสงขลาร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะทำงานโครงการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อคนพิการและผู้ป่วย ที่พ้นระยะวิกฤต

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสงขลาร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาจัดประชุมคณะทำงานโครงการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อคนพิการและผู้ป่วย ที่พ้นระยะวิกฤต