ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ
มอบสิ่งของจำเป็นสำหรับน้องป่วยติดเตียงจำนวน 1 ครอบครัว
ประธานชมรมได้เดินทางไปมอบของอุปกรณ์จำเป็น เช่น นม แพลมเพิส ผ้าห่ม เสื้อผ้า กระติ๊กน้ำร้อน สำหรับครอบครัวผู้พิการทางสติปัญญาป่วยติดเตียง ตามวัตถุประสงค์จากการจัดงานมินิคอนเสิร์ต ที่ คุณป้อม Autobahn and Cuisine และ วิ่งหาเพื่อนดาวน์ซินโดรมที่ผ่านมา