*ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดลำพูน

*ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดลำพูน

ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา แห่งประเทศไทย จำนวน 5,000 บาท

ให้จัดทำหน้ากากผ้า อนามัย เพื่อนำไปมอบและแจกจ่ายสมาชิกของชมรมฯ
ไปแจกจ่ายสมาชิก
ใกล้ชมรมฯ และที่มารับเองได้ในบางส่วน นอกนั้นได้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้สมาชิกโดยส่วนใหญ่เพื่อความ รวดเร็ว สะอาด และปลอดภัย ให้กับสมาชิกในชมรมฯ โดยถ้วถึง

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดลำพูนขอขอบคุณ สมาคมฯ
นายกสุชาติ และคณะกรรมการสมาคมทุกท่านที่ห่วงใยชมรมฯเครือข่าย ทั่วประเทศ และเห็นชอบอนุมัติเงินในโครงการนี้เป็นประโยชน์กับผู้พิการทุกครัวเรือนมาก