*ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

*ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา แห่งประเทศไทย จำนวน 5,000 บาท
ให้จัดทำหน้ากากผ้า อนามัย เพื่อนำไปมอบและแจกจ่ายสมาชิกของชมรมฯ 298 ครอบครัว
*******************
ในการนี้ชมรมฯ ได้จัดทำหน้ากากผ้าจำนวน 600 ชิ้น(มอบ2 ชิ้น/ครอบครัว)
เพื่อนำไปแจกจ่ายสมาชิก
ใกล้ชมรมฯ และที่มารับเองได้ในบางส่วน นอกนั้นได้จัดส่งทางไปรษณีย์ ให้สมาชิกโดยส่วนใหญ่เพื่อความ รวดเร็ว สะอาด และปลอดภัย ให้กับสมาชิกในชมรมฯ โดยถ้วนหน้า
********************
ขอขอบคุณ สมาคมฯ
นายกสุชาติ และคณะกรรมการสมาคมทุกท่านที่ห่วงใยชมรมฯเครือข่าย ทั่วประเทศ และเห็นชอบอนุมัติเงินในโครงการนี้…