ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดปราจีนบุรี

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดปราจีนบุรี

ได้จัดประชุมคณะกรรมการ งบบริหารครั้งที่2/2563 โดยมีคุณนาตยา ดีจอง เลขาสมาคมและที่ปรึกษาชมรมสติปัญญาปราจีนบุรีให้เกียรติมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย