ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์(สี่แคว)

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์(สี่แคว)

วันที่ 10 ธ.ค. 2562
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์(สี่แคว) ได้นำสิ่งของอุปโภคและบริโภคมอบให้กับผู้พิการจำนวน 3 ราย เป็นที่เรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจากงานมินิคอนเสิร์ทร้านป้อมออโต้บาห์น แอนด์ คุยซีนส์ และงานวิ่งหาเพื่อนดาว 2562 (Run for Friends 2019)