ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอำนาจเจริญ

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยประธานชมรมฯ นางนุจรินทร์ ถือสัตย ์เป็นตัวแทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ เช่น รถเข็น , แพมเพิร์ส, นม และของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้พิการติดเตียง. น้องธีรภัทร ลัพธ์จิโรสกุล บ้านเลขที่ 76/3 ม.7 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน มินิคอนเสิร์ทที่ร้านป้อม Autobahn & Cuisine และงานวิ่งหาเพื่อนดาวน์ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว